Posts filed under ועוד

שנה טובה!

לכבוד החג, מבחר שנות טובות שקיבלתי לפני שנים מהמורה שלי בקורס "מבוא לתקשורת חזותית" (ואני מקווה שהוא לא לקח אותן ממקור עם זכויות יוצרים אחרת בשנה הבאה אני אשלח שנות טובות מהכלא): שנה טובה ומלאת מלקות, חגי