Posts filed under דוגי ליברצם

דוגיסטאן – עלילותיו החדשות של דוגי ליברצם

את "עלילותיו המופלאות של דוגי ליברצם" סיימתי באפריל 2008. שלוש שנים (ושלוש חוברות) מאוחר יותר, סוף סוף התאוששתי מספיק בשביל להתחיל את סיפור ההמשך. אני מקווה לשמור על קצב עדכון של בערך שניים-שלושה עמודים בשבוע (אני עדיין לא בטוח איך הצלחתי לעשות שבעה עמודים בשבוע בפעם הקודמת, ועוד תוך כדי הלימודים בבצלאל). היות והפעם אין לי את החשיפה היחסית שישראבלוג