Posts filed under איור

פאנץ': 150 שנה של גברים לבנים

היום אני חונך עוד קטגוריית פוסטים חדשה בבלוג – קטגוריית האיור (וטוב שכך, אחרת הכותרת של הבלוג תהיה שקרית ואני לא רוצה לחשוף את עצמי לתביעות). נפתח את הקטגורייה עם הסבא של האיור הבריטי – פאנץ', שבועון הומור שהתפרסם בין השנים 1841-1992. תמונת השער של פאנץ' – שחזרה על עצמה מדי שבוע משנת 1849 ועד שנת 1956, אז החלו להשתמש